Teriakovský mlyn

TERIAKOVSKÝ MLYN

200 ROČNÝ

Vyše 200-ročný Teriakovský mlyn vo Veľkých Teriakovciach slávnostne otvorili.

Vysvätili a požehnali ho kanonik rímsko-katolíckej cirkvi v Hrachove Mgr. Ján Tarkai a farárka evanjelickej cirkvi a. v. v Hrachove Mgr. Silvia Mariňáková. Teriakovský mlyn z roku 1800 je na Slovensku ojedinelý, pretože je v gréckom štýle. Na pohon totiž využíval horizontálne uložené koleso, čo je u nás raritou. Jeho posledným mlynárom bol Július Bubelíny.

Projekt rekonštrukcie vodného mlyna realizovalo OZ Ozveny Hrachovo a bol podporený grantom z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu. Spolufinancovaný bol zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.