Krásna Hôrka

KRÁSNA HÔRKA

HRAD

Neďaleko od Rožňavy sa na vŕšku pod podhradskou obcou rozprestiera hrad Krásna Hôrka.
Prvá zmienka o ňom pochádza z roku 1333. Z nej sa dozvedáme, že hrad dali v roku 1318 postaviť Mariássyovci, ktorí kúpili Krásnu Hôrku (výstižný názov pre toto miesto) od Akošovcov. Stavba hradu nie je zložitá, keďže pochádza zo 14 storočia. Dominantnou je masívna veža , hradný palác a neodmysliteľné opevnenie.

Majitelia hradu sa snažili ísť neustále s dobou a preto zveľaďovali a obohacovali svoje sídlo. Veľké stavebné úpravy a zmenu sa udiali v rokoch 1539-1545. Ako šibnutím čarovného prútika sa z jednoduchého hradu stala nedobytná pevnosť. Táto značná prestavba dala hradu dnešnú podobu.

Po smrti posledného člena rodu Bebekovcov, Juraja, sa hrad dostáva do rúk rodu Andrássyovcov. V 18. storočí sa stávajú jednou z najbohatších rodín monarchie. Toto postavenie si udržali až do 1. svetovej vojny. No oni si nielen udržali dobré postavenie, ale aj v značnej miere zveľadili hrad. Dionýz Andrássy dokonca na Krásnej Hôrke otvoril v roku 1903 hradné múzeum, do ktorého umiestnil i pamiatky na svoju manželku Františku Hablavcovú. Neďaleko Krásnohorského Podhradia jej dal postaviť aj secesné mauzóleum.