Sokoliarstvo Kanát

SOKOLIARSTVO

RODINNÉ

Sokoliarstvo Kanát je jediný rodinný podnik na Slovensku, zaoberajúci sa chovom, výcvikom a predvádzaním dravých vtákov pre širokú verejnosť, taktiež vykonáva biologickú ochranu proti holubom po celom Slovensku.

Vlastní 24 druhov dravých vtákov, tým má najväčšiu kolekciu dravcov na Slovensku.
Sokoliarsky areál sa nachádza pri Rimavskej Sobote, v mestskej časti MOJÍN.

Predvádzanie dravých vtákov a ich držanie na sokoliarskych posedoch sa nemôže v žiadnom prípade porovnávať so ZOO.
Cieľom sokoliarov je oboznámiť verejnosť s najstarším spôsobom lovu, ktorý vznikol v roku 2000 pred našim letepočtom. Oboznámiť divákov s históriou sokoliarstva, ale aj s ochraou dravých vtákov.