Pešia turistika

TURISTIKA

PEŠIA

Náučný chodník, dlhý 2570 m, má začiatok v dedinke Drienčany pri pamätníku P. Dobšinského.
Je označený v teréne tabuľami, číslami a textom. Trasa je označená na stromoch a kolíkoch zeleným pásom v bielom štvorcovom poli. Na území Drienčanského krasu je známych 160 krasových jám, 32 väčších a menších jaskýň, niekoľko krasových prameňov a vyvieračiek. Náučný chodník má 9 zastávok:

  1. zastávka – Drienčany – ev. kostol, renesančná drevená zvonica zo 7. stor. – pamätník venovaný pamiatke P. Dobšinského.
  2. zastávka – dolina Blhu – tento úsek doliny Blhu bol vyhlásený za Chránený areál Alúvium Blhu.
  3. zastávka – Malá drienčanská jaskyňa – 79 m dlhá. V jaskyni žili pred 2 500 až 3000 rokmi ľudia kyjatickej kultúry . Našli sa tu zuby a kosti pleistocénneho medveďa, líšky, jazveca a krčný stavec človeka.
  4. zastávka – Veľká drienčanská jaskyňa – 50 m dlhá. Podobne ako Malá aj Veľká drienčanská jaskyňa bola osídlená. Jaskyňu obývajú netopiere. Cez deň a v zime spiace netopiere nerušme priamym svetlom, hlukom, alebo dymom.
  5. zastávka – Krasová jama prepadového typu – 6 m hlboká jama vznikla prepadnutím stropu zadnej časti Veľkej drienčanskej jaskyne.
  6. zastávka – Lesy Drienčanského krasu – z chránených rastlín tu nájdeme ľaliu zlatohlavú, veternicu lesnú, vemenník dvojlistý, jazyk jelení.
  7. zastávka – Krasová jama misovitého typu
  8. zastávka – Polosuchá dolina
  9. zastávka – Triasové vápence

V krásnom prostredí prírodnej rezervácie Hajnáčsky hradný vrch môžeme obdivovať zvyšky stredovekého rytierskeho hradu. Koncom 16. a začiatkom 17. stor. bol obsadený tureckým vojskom. V roku 1703 vyhorel a už ho neobnovili.

Ďalej pokračujeme po zelenej turistickej trase smerom na Pohanský hrad ( cca 3,5 km ). Tu sa napojíme na červenú tur. značku, ktorou sa dostaneme priamo na vrch Pohanský hrad, kde sa nachádzajú zvyšky pravekého hradiska. Touto trasou pokračujeme cez obec Obručná až na miesto, kde trasu pretína žltá trasa ( cca 8 km ).

Žltou trasou prejdeme asi pol km a napojíme sa na zelenú trasu – Náučný chodník Šomoška , ktorý vedie na hrad.

Po ceste máme možnosť uvidieť kamenné more a kamenný vodopád (chránený prírodný výtvor). Zrúcaniny hradu stoja tesne na hranici s Maďarskom. Bol to malý hrad s jediným palácom a nádvorím, postupne ho opevnili dvoma mohutnými okrúhlymi vežami, tretiu postavili ako strážnu pri vstupe do hradu. V r. 1573 si ho podmanili Turci. V r. 1647 – 55 bol opravovaný a ďalej opevňovaný.

Po prehliadke hradu sa náučným chodníkom vrátime späť, až ku križovatke so žltou trasou, ďalej však pokračujeme zelenou turistickou trasou až do Šiatorskej Bukovinky ( cca 4,5 km ).