Hotel

FourFest 2019

Festival odborných zručností žiakov stredných odborných škôl, známy ako Four Fest, sa každoročne usporadúva v prvej polovici júna. Súťažiaci prichádzali z 23 škôl krajín V4 aby si zmerali sily a predviedli svoje znalosti a schopnosti. 13. júna súťažilo viac ako 100 žiakov v kategóriách: kuchár, čašník, barman, barista, somelier, obchodný pracovník, kaderník a kozmetik. Tento úspešný festival organizuje Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom už dvanásty rok. Je to skvelá príležitosť na zlepšovanie sa, na nadobudnutie nových skúseností a na otestovanie schopností, a to všetko v priateľskej atmosfére.

Miesto diania je každý rok Dom kultúry, aj keď priestory kaviarne a reštaurácie nášho hotela Zlatý býk tradične slúžili pre súťažiacich v kategóriách barista a somelier.

Káva je mnohými milovaný kofeínový nápoj. I keď koľko ľudí toľko chutí a to platí aj pri pití kávy. Možností je ale mnoho, aby si každý našiel svoj obľúbený typ tohto životabudiča. Tajomstvo prípravy skvelej kávy by mal vedieť každý správny barista. Okrem zvládnutia úlohy, a to prípravy viacerých nápojov v časovom limite, sa kladie dôraz aj na detaily pri príprave kávy. Súťažiaci v tomto odbore si museli dávať pozor aj na hygienu, estetický vzhľad nápojov ako aj ich samotné vystupovanie a komunikačné schopnosti s obecenstvom. V neposlednom rade porotcovia hodnotili aj kreativitu a ich vedomosti v tejto oblasti.

V kategórií somelier sa tento rok objavilo viac účastníkov, čo teší hlavne organizátorov. Záujem o túto profesiu rastie čím ďalej tým viac. Súťažiaci najprv absolvovali písomné testy a následne sa predviedli aj v praktickej časti. Výber a podávanie vhodného vína čo vedie k spokojnosti a gastronomickému zážitku je samostatná veda.  Schopnosť zladiť tóny odporúčaného vína s jedlom a vytvoriť tak celkovú harmóniu chutí je čoraz viac žiadaná v  každej dobrej reštaurácií. Somelieri tým pádom musia disponovať dostatočnými znalosťami v oblasti gastronómie, nápojov, skladovania ale aj inými praktickými schopnosťami pri podávaní vína a sektov.

Tento ročník sa pýši rekordným počtom súťažiacich, tak dúfajme že budúci rok bude ešte viac úspešný. Žiaci SOŠOS získali ocenenia vo viacerých kategóriách a právom môžu byť na seba hrdí. My gratulujeme výhercom, a tešíme sa na ďalší ročník festivalu.