Opatrenia účinné od 19.01.2022

Ubytovacie služby:

 • na základe aktuálnych vládnych nariadení je pre vstup do hotela v režime OP +“u všetkých hostí nad 12 rokov (vrátane) vyžadované platné potvrdenie o plnom očkovaní proti ochoreniu COVID-19 alebo platné potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 za ostatných 180 dní a zároveň platné potvrdenie o absolvovaní testu na COVID-19 s negatívnym výsledkom (u všetkých hostí nad 6 rokov, vrátane):
 • antigénový test novší ako 48 hodín
 • RT-PCR alebo LAMP test novší ako 72 hodín
 • spoločné ubytovanie len pre členov jednej domácnosti
 • reštauračné služby poskytujeme výlučne pre ubytovaných hostí
 • pre účely krátkodobého ubytovania súvisiace s výkonom práce alebo podnikania či inej obdobnej činnosti a tiež pre účely ubytovania súvisiace s návštevou zdravotníckeho zariadenia v režime
 • Podľa hygienických opatrení Slovenskej republiky hotel neubytuje hostí, ktorím bola nariadená karanténa,
 • podľa hygienických opatrení Slovenskej republiky vám s úctou pripomíname etiketu prekrývania horných dýchacích ciest, ktorá zahŕňa zakrytie úst a nosa respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu vo verejných priestoroch hotela. Výnimka z tejto povinnosti sa vzťahuje na deti do 6 rokov,
 • podľa hygienických opatrení Slovenskej republiky vám odporúčame udržiavanie bezpečnej vzdialenosti (2 metre) od iných hostí,
 • podľa hygienických opatrení Slovenskej republiky je potrebné dodržiavať dezinfekciu rúk pri vstupe do hotela.

Za osobu v režime OP+ sa považuje:

 • osoba kompletne zaočkovaná a má posilňovaciu (booster) dávku,
 • osoba kompletne zaočkovaná a zároveň sa preukáže negatívnym testom (RT-PCR nie starším ako 72h, alebo AG testom nie starším ako 48h od odberu),
 • osoba kompletne očkovaná do 18 rokov a 2 mesiacov veku,
 • osoba kompletne očkovaná a zároveň prekonala ochorenie COVID- 19 (nie však viac ako 180 dní po prekonaní),
 • osoba s kontraindikáciou na očkovanie (musí sa preukázať certifikátom o výnimke a negatívnym testom),
 • osoba do 12 rokov a 2 mesiacov veku, ktorá sa preukáže negatívnym testom( RT-PCR nie starším ako 72h, alebo AG testom nie starším ako 48h od odberu),
 • osoba do 6 rokov veku.

Reštauračné služby:

 • poskytujeme prostredníctvom donáškovej služby,
 • poskytujeme predaj zabalených jedál so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby,
 • zatvorené spoločenské priestory