Verejné obstarávanie

V súčasnosti neprebieha žiadne verejné obstarávanie.